Sistem Pengurusan Latihan dan Sewaan Kemudahan INTIM
 

Sistem ini dibangunkan bagi tujuan penyediaan kertas tatatertib penjawat
awam Negeri Perak oleh jabatan secara atas talian
serta bagi memudahkan
urusan pemantauan proses dan di peringkat mana kes tatatertib itu
berjalan
. Sistem ini juga bagi memudahkan penjanaan laporan kes
tatatertib yang selesai
oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia